Почистване на ДПФ филтри

Фирма EFIR RVM разполага с модерно оборудване за почистване и подсушаване на DPF (ДПФ) и FAP (ФАП) филтри и катализатори за автомобили, бусове, камиони, строителна, минна и селскостопанска техника.

Извършваме почистването на филтрите за твърди частици и катализаторите, изполвайки най-съвременни технологии, както и специално разработени препарати, щадящи околната среда.

Машините, с които разполагаме, са разработени за всички видове DPF и FAP филтри, без значение от техния размер, производител и приложение.

Всички филтри преминават през първичен физически тест и оглед с цел установяването на повреди, които биха възпрепятствали почистването. След прегледа, филтрите за твърди частици се подлагат на машинно почистване с професионални препарати. Процедурата по машинното почистване следва предварително зададени фази на почистване, които могат да бъдат повтаряни до получаване на отличен краен резултат. Търсеният и постигнат краен ефект е почистен ДПФ филтър или катализатор, чиито керамични плочки или канали придобиват пропускливост на 98% от тази на чисто нов филтър.

Важен етап от почистването е и изсушаването след него. Разполагаме със специално оборудване, което суши филтъра след измиването и го прави годен за монтаж веднага след това. При липсата на такова оборудване машината, на която се монтира почистеният DPF филтър или катализатор, трябва да премине през поетапно форсиране на двигателя на определени обороти за определени минути – процес, който е сложен и отнема време. При нас, тази услуга се предлага като безплатен бонус към почистването на DPF/FAP филтъра и катализатора.

Филтрите могат да бъдат донесени на място в базата ни в гр. Стара Загора или да бъдат изпратени по куриер.