В дългогодишната ни история имаме стотици успешно отремонтирани двигатели с вътрешно горене, скоростни и раздатъчни кутии, трансмисии и диференциали за различни видове и марки машини: булдозери, багери, челни товарачи, камиони, комбайни, трактори и други.

При всеки един ремонт, ние извършваме демонтаж от машината, разглобяване и дефектовка, доставка на нужните качествени резервни части, сглобяване и последващ монтаж. Разполагаме и със стенд с водна спирачка (бремза) за разработка и натоварване на двигатели с вътрешно горене до 75%.